Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Munt

Deel van Romeinse munt (brons)
Plek van de vondst