Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Naald/naainaald

3 delen van 2 bronzen naalden, 1 met oog
Plek van de vondst