Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Naamplaatje

Bronzen tabula ansata met gepunteerde tekst. Tekst nog verder te ontcijferen
Plek van de vondst