Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Nekschild/nekbeschermer

IJzeren fragment van nekfragment helm of deel van een umbo
Plek van de vondst