Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Niederbieber 30/Brunsting 3/Stuart 3

Geverfde beker, Niederbieber 30b uitgevoerd in techniek B
Plek van de vondst