Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Onbekend

IJzeren handgreep ?
Plek van de vondst