Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Onbekend

Plaatje ijzer waarvan de functie vooralsnog onbekend is
Plek van de vondst