Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Onbekend

Gebogen ijzeren band
Plek van de vondst