Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Onbekend

IJzeren staaf, rond en gebogen met een punt (pilum ?)
Plek van de vondst