Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Onbekend

Bronzen plaatje met een ijzeren haakje daaraan vastgeklonken
Plek van de vondst