Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Onbekend

IJzeren plaatje, rechthoekig en 1 doorboord gaatje
Plek van de vondst