Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Onbekend

Onbekend bronzen object, mogelijk deel van een helmboshouder
Plek van de vondst