Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Onbekend

Bronzen stripje, gebogen.
Plek van de vondst