Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Onbekend

Fragment bronzen plaat met 2 gaten met geprofileerde rand erop gesoldeerd
Plek van de vondst