Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Onbekend

IJzeren strip, omgebogen met 2 gaten
Plek van de vondst