Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Onbekend

Rondgeslagen koperen plaatje uitmondend in een heel klein lepeltje. Medisch instrument ?
Plek van de vondst