Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Onbekend

3 fragmenten bronsblik waarvan 1 omgebogen met een gaatje en 1 ijzeren haakje
Plek van de vondst