Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Onbekend

Onbekend ijzeren object. Haak met in het korte deel 2 kleine inkepingen. Mogelijk deel slot ?
Plek van de vondst