Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Onbekend

IJzeren plaatje met meerdere gaten
Plek van de vondst