Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Onbekend

3 fragmenten ijzeren platen (lorica ?) met gaten.
Plek van de vondst