Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Onbekend

Onbekend ijzeren object, lijkt op een handgreep
Plek van de vondst