Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Onbekend

IJzeren plaat met 1 afgeronde hoek en 1 doorboring
Plek van de vondst