Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Onbekend

Onbekend bronzen object met omgebogen uiteinden. In het midden scharnierend?
Plek van de vondst