Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Onbekend

Plaatje brons, rond met een boorboring in het midden. Schroot.
Plek van de vondst