Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Onbekend

5 fragmenten schroot waaronder 1 ovale plaat brons en een fragment ijzer
Plek van de vondst