Periode: Nieuwe tijd: 1500 - heden

Onbekend

Onbekend bronzen object, mogelijk beslag of knoop
Plek van de vondst