Periode: Middeleeuwen: 450 - 1500 nC

Onbekend

Onbekend loden object. Rond en iets bol met 3 gaatjes. Mogelijk gietrest. 730 gram
Plek van de vondst