Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Onbekend

Fragment versierd bronzen object
Plek van de vondst