Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Onbekend

Loden schijf, rond met gat in het midden. Diam. 43 mm. Dikte 3,5 mm. gewicht 44 gram
Plek van de vondst