Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Onbekend

Loden object, schijfvormig.Versierd ? Diam.33,3 mm. Dikte 6,5mm. Gewicht 36 gram
Plek van de vondst