Periode: Nieuwe tijd: 1500 - heden

Onbekend

3 loden stripjes. Mogelijk gebruikt als vislood
Plek van de vondst