Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Onbekend

Onbekendloden object in de vorm van een handgreep. 608 gram
Plek van de vondst