Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Onbekend

Onbekend loden object, staaf uitlopend in draad
Plek van de vondst