Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Onbekend

Onbekend bronzen object, ingelegd met glaspasta
Plek van de vondst