Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Onbekend

Onbekend ijzeren object, mogelijk priem o.i.d.
Plek van de vondst