Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Onbekend

Onbekend ijzeren object, mogelijk deel van slot of sleutel. Streepjes of letters erop ?
Plek van de vondst