Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Onbekend

IJzeren ophangoog
Plek van de vondst