Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Onbekend

Onbekend bronzen object, mogelijk zegelstempel. Rond en plat.
Plek van de vondst