Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Onbekend

Onbekend loden object met daarin 4 ijzeren pinnen vastgegoten
Plek van de vondst