Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Onbekend

Bronzen koker, gedraaid met standvoet + klein kokertje. Functie onbekend
Plek van de vondst