Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Onbekend

Bronzen stafvormig, mogelijk spiegel
Plek van de vondst