Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Oorlepel/oorsonde

Bronzen riembeslag
Plek van de vondst