Periode: Middeleeuwen: 450 - 1500 nC

Organisch

fragment van lakzegel?
Plek van de vondst