Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Paardentuigbeslag

Bronzen riembeslag met 2 gaatjes
Plek van de vondst