Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Paardentuigbeslag

Bronzen paardentuigbeslag
Plek van de vondst