Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Pantsergesp

2 fragmenten van een bronzen pantserscharnier
Plek van de vondst