Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Pantsergesp

Bronzen pantserbeslag ? Lijkt aan achterkant uitgescheurd. 2 gaatjes
Plek van de vondst