Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Pantsergesp

Bronzen pantserbeslag in 2 delen. Koppelpin ontbreekt
Plek van de vondst