Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Pantsergesp

Bronzen pantsergesp, mogelijk behorend bij 30467
Plek van de vondst