Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Pantserhaak

Bronzen pantserhaak, grof gefabriceerd met grove achtkantige nagel
Plek van de vondst